Poškození spojkového koše

Poškození spojkového koše, lamely spojek clutch A,B.

Lamely jsou extrémně namáhanou skupinou převodovky GR6. Prakticky slouží k rozjezdu vozidla a k přerušení přenosu kroutícího momentu při přeřazování jednotlivých rychlostních stupňů. V sériovém provedení lamely každé spojky A,B obsahují 6 obložených a 6 ocelových lamel. Jelikož dochází k postupnému opotřebení lamel je nutné pravidelně (každých 30000km!! ) provádět seřízení a adaptace spojek. Nebude-li tak provedeno, lamely ztratí požadovaný přítlak a dojde ke spálení třecího obložení.

Řešení: v případě, že vozidlo používáte pro závodní činnost na okruhu, nebo využíváte maximálního potenciálu motoru je nutné provést posílení spojek výměnou lamel 7clutch pack. Vaše GT-R tak získá až 30% posílení spojkových lamel v originálním spojkovém koši. Pokud se uvažuje vyšší navýšení výkonu je nutné použít speciální spojkové koše a lamely

Spálené lamely spojky A/B clutch

Spálené lamely spojky A/B clutch